Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Vlastnická politika a nominace v resortu dopravy - Úvod

  • Uplatňuje stát dostatečně svoje vlastnická práva vůči svým podnikům a organizacím? 
  • Kdo a jak řídí a kontroluje nominace a práci členů správních a dozorčích rad státem vlastněných podniků a státu podřízených organizací v resortu dopravy? 
  • Existují transparentní pravidla a jasná kritéria pro nominace do těchto orgánů? 
  • Kdo jsou lidé, kteří v kontrolních orgánech rozhodují? Nedochází u nich ke střetům zájmů či politickému tlaku?

Podmínkou dobré správy veřejných investic je mimo jinékvalitní a transparentní řízení a kontrola státu v podřízených organizacích  a podnicích, či transparentnost a jasná pravidla v procesu nominací osob do jejich řídících a kontrolních orgánů. Naším cílem je upozornit na zásadní a systémové nedostatky, které v této oblasti panují, a zároveň je naší snahou navrhnout možná řešení.

Na základě 2 analýz: 

jsme formulovali výzvu ministrovi dopravy, která shrnuje problémy a navrhuje jejich řešení.  

Problémy se ale netýkají zdaleka jen resortu dopravy. Výsledkem našich návrhů a snah jsou i obecná doporučení a legislativní pravidla platná pro celou státní správu.

Dopravní federace NNO se v této oblasti spojila s renomovanými organizacemi Naši politici a Frank Bold.

Problémy v resortu dopravy týkající se častých personálních výměn na nejvyšších postech i v nižších funkcích, dosazování lidí do rozhodovacích funkcí, či netransparentnosti institucí vůči veřejnosti jsou na denním pořádku. Výsledkem jsou skandály a střety zájmů konkrétních osob, či korupční a netransparentní prostředí pro přípravu a realizaci dopravních projektů a zakázek.

Otázka efektivní kontroly státních institucí, ministerstvům podřízených organizací  a státem vlastněných společností je tak v resortu dopravy klíčovým tématem a potřebou.

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace projektu