Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Analýza: Jak zlepšit nominace v dopravě? Vybraná rizika řízení podřízených organizací - SFDI, SŽDC, ŘSD, ŘVC

Naši politici, o.s., Dopravní federace NNO, o.s., únor 2016

 


 

Analýza ke stažení (pdf  2,3 MB)

 

Hlavní zjištění a doporučení:


Obsah analýzy

 

 1. Úvod: Personální politika ve stínu dalších systémových reforem
 2. Principy a problémy řízení státu podřízených organizací v kontextu personální politiky
  • 2.1 Státu podřízené organizace (SPO) zajišťující dopravní infrastrukturu
  • 2.2 Význam „dobré správy" SPO
  • 2.3 Obecná rizika personální politiky
 3. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
  • 3.1 Organizace SFDI
  • 3.2 Politický vliv v nominační praxi SFDI
 4. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)
  • 4.1 Organizace ŘSD
  • 4.2 Problém personální nestability ŘSD
  • 4.3 Osobní integrita vedoucích pracovníků
 5. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)
  • 5.1 Organizace SŽDC
  • 5.2 Politické zásahy do nominační praxe SŽDC
  • 5.3 Politické aspekty personální politiky vůči managementu
 6. Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC)
  • 6.1 Organizace ŘVC
  • 6.2 Nestandardní rysy personální politiky ŘVC
 7. Doporučení pro ministerstvo dopravy
  • 7.1 Personální nominace
  • 7.2 Kontrolní orgány
 8. Závěr

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace projektu