Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Novinky

Iniciativa Průhledná doprava přispěla k přípravě nominačního zákona a navrhla ministru dopravy jak zlepšit přípravu dálnic

29.07.2016 / 3 studie, desatero problémů a doporučení či výzva ministrovi dopravy – to jsou některé výsledky více než rok trvajících snah iniciativy Průhledná doprava. Některé návrhy se setkaly s kladnou odezvou a opatření se již zavádějí do praxe. Prostřednictvím Analýz a doporučení ke zlepšení procesu nominací a vlastnické politiky státu vůči svým podnikům a organizacím pak Průhledná doprava přispěla také ke schválení věcného záměru zákona o nominačním procesu vládou v červnu tohoto roku.

Situace v dozorčích radách se bez zásahu ministra neobejde

30.06.2016 / Manažer zodpovědný za podezřelé zakázky, trestně stíhaný politik či úředník ve střetu zájmů. V  Českých drahách a jejich dceřiné společnosti ČD Cargo končí často nepříliš důvěryhodní lidé. Nevládní organizace navrhují ministerstvu dopravy nečekat na nový zákon, který stejně většinu problémů nevyřeší.

Odborníci do dozorčích rad státních firem? Vláda může posvětit alespoň minimalistickou verzi zákona

08.06.2016 / Vláda zítra projedná návrh zákona o nominacích do dozorčích rad státních firem připravený ministerstvem financí. Zákon má řešit to, jak zabránit dosazování politických "trafikantů" do vedení státních podniků a jak naopak dosáhnout toho, aby se do dozorčích orgánů těchto firem dostávali odborníci.

Vlastnická nepolitika a nominace v resortu dopravy: nevládní organizace navrhují změny

25.02.2016 / Nevládní organizace spojené v iniciativě „Průhledná doprava“ navrhují zavést vlastnickou politiku státu pro jednotlivé podniky a organizace, transparentní systém nominací a kontrolní orgán pro ŘSD. Jsou přesvědčeny, že tato opatření napomohou řešení některých systémových problémů, se kterými se potýkají státem vlastněné podniky a podřízené organizace v  resortu dopravy.

Nevládní organizace upozorňují na problematické obsazení kontrolních orgánů státních dopravních firem

02.03.2015 / Analýza organizace Naši politici o.s. upozorňuje na další případy politického vlivu a některé problematické nominace a v kontrolních orgánech dopravních firem jako jsou ČD, ČD Cargo či Povodí Labe.

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace projektu