Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Výzva Průhledná doprava ministrovi dopravy

Vlastnická politika a nominace v resortu dopravy:
Podniky a organizace v dopravě potřebují transparentní řízení!

Podmínkou dobré správy veřejných investic je mimo jiné kvalitní a transparentní řízení a kontrola státu v podřízených organizacích a podnicích, či transparentnost a jasná pravidla v procesu nominací osob do jejich řídících a kontrolních orgánů.   

Vyzýváme ministra dopravy, aby se seznámil s obsahem následujících 3 bodů výzvy a zajistil či se ve vládě zasadil o to, aby byla opatření uvedena do praxe:

Resort dopravy hospodaří ročně s jedním z nejvyšších investičních rozpočtů mezi ostatními resorty. Problémy v resortu se ve velké míře týkají častých personálních výměn na nejvyšších postech i v nižších funkcích, personální nestability organizací, netransparentního procesu nominací do orgánů podniků a organizací podřízených státu a neujasněnosti řízení a zadávání úkolů těmto organizacím. Výsledkem jsou skandály a střety zájmů konkrétních osob, či netransparentní (a tudíž prokorupční) prostředí pro přípravu a realizaci dopravních projektů a zakázek.

Neziskové organizace spojené v iniciativě Průhledná doprava proto upozorňují na zásadní nedostatky v oblasti vlastnické politiky Ministerstva dopravy směrem k jemu podléhajícím (státem vlastněným) podnikům a na nedostatky procesu nominací osob do orgánů těchto podniků a podřízených organizací. Zároveň navrhují opatření, která nedostatky a problémy pomohou odstranit a přispějí k dobré správě („good governance“) a řízení v resortu dopravy

Doporučení vyplývají ze dvou aktuálně zpracovaných analýz:

(První část výzvy je zaměřena na problémy přípravy a realizace dopravních staveb v ČR.) 

 

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.