Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Analýza: Vlastnická nepolitika aneb Kdo řídí České dráhy a další podniky v dopravě?

Frank Bold, Naši politici, Dopravní federace, prosinec 2015

 

Proces nominací do orgánů SVP v resortu dopravy

 

Analýza ke stažení (pdf 1,5 MB)

English Summary

Hlavní zjištění a doporučení:


Obsah analýzy

 1. Úvod
  • 1.1 Systémové problémy jako důvod pro tuto analýzu
  • 1.2 Které státem vlastněné podniky byly analyzovány a jak
 2. Státní vlastnická politika jako nástroj pro převedení resortní politiky MD do obchodní činnosti státem vlastněných podniků
  • 2.1 Ministerstvo dopravy nemá nástroje k implementaci resortní politiky prostřednictvím státem vlastněných podniků
   • 2.1.1 Příklad 1: Vlastnická politika státu v Řízení letového provozu, s.p.
   • 2.1.2 Příklad 2: Vlastnická politika státu ve společnosti České dráhy, a.s.
  • 2.2 Doporučení OECD a dobrá praxe ve Velké Británii a v Norsku
   • 2.2.1 Norská vlastnická politika
   • 2.2.2 Rámcová dohoda britských drah
  • 2.3 Právní úprava a praxe správy a řízení státem vlastněných podniků spadajících pod Ministerstvo dopravy
   • 2.3.1 Státní podniky
   • 2.3.2 Akciová společnost České dráhy, a.s. a její dceřiné společnosti
  • 2.4 Doporučení pro Ministerstvo dopravy ohledně vlastnické politiky
 3. Obsazování pozic v orgánech státem vlastněných podniků spadajících pod Ministerstvo dopravy
  • 3.1 Členové orgánů společnosti ČD, a.s. nejsou posuzováni Vládním výborem pro personální nominace
  • 3.2 Doporučení OECD a dobrá praxe ve Velké Británii
  • 3.3 Právní úprava a praxe obsazování orgánů státem vlastněných podniků spadajících pod Ministerstvo dopravy
   • 3.3.1 Nominační proces do orgánů ŘLP, s.p. a dalších státních podniků spadajících pod MD
   • 3.3.2 Nominační proces do orgánů společnosti České dráhy, a.s.
   • 3.3.3 Nominační proces do orgánů dceřiných společností tvořících Skupinu ČD
   • 3.3.4 Nedostatky stávající právní úpravy a praxe nominačního procesu
  • 3.4 Doporučení pro ministerstva ohledně nominačního procesu
 4. Závěrečné shrnutí
 5. Seznam použitých zkratek

Příloha 1:

 • Základní ekonomické ukazatele vybraných státem vlastněných podniků spadajících pod Ministerstvo dopravy

Příloha 2:

 • Změny personálního obsazení dozorčích rad vybraných dceřiných společností podniku České dráhy, a.s. v období únor 2014 – prosinec 2015

Příloha 3:

 • Nominační praxe a potenciální politický vliv v orgánech strategických společností České dráhy, a.s. a ČD Cargo, a.s. v období současné vládní koalice (únor 2014 – prosinec 2015)

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace projektu