Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Vlastnická politika Ministerstva dopravy

(Výzva ministrovi dopravy) 

ProblémyŘešení
 • Ministerstvo dopravy nemá systémové nástroje pro implementaci resortní politiky (Dopravní politika ČR pro období 2014 - 2020) ve státem vlastněných podnicích (SVP) spadajících pod ministerstvo, tj. nemá spojovací článek mezi resortní politikou a obchodními plány vytvářenými statutárními orgány SVP.
 • Důsledkem jsou problémy ministerstva při realizaci resortní politiky, nekoncepční rozvoj SVP a ovlivňování členů jejich orgánů ze strany ministerstva ve smyslu § 71 zákona č. 90/2012 Sb.
 •  MD by mělo vytvořit vlastnickou politiku, která stanoví konkrétní cíle pro jednotlivé SVP ve svém resortu. Vlastnická politika má být koncepčním dokumentem, který stanoví konkrétní úkoly plynoucí z resortní politiky (či politik) v podobě konkrétních střednědobých a dlouhodobých měřitelných cílů, adresovaných jednotlivým SVP.
 • Obsah vlastnické politiky by měl vycházet z doporučení OECD (OECD Guidelines on Corporate Governance of State-owned Enterprises).
(Příkladem aktuální funkční vlastnické politiky je Koncepce strategického rozvoje podniku Lesy České republiky, s.p. pro období let 2015-2019, spadající pod resort Ministerstva zemědělství.)
 • Statutární orgány SVP spadajících pod Ministerstvo dopravy nemají závazně stanoveny konkrétní měřitelné cíle plynoucí z resortní politiky ministerstva.
 • Statutární orgány SVP budou povinny naplňovat cíle a kritéria stanovené vlastnickou politikou MD a promítat je do obchodního vedení a souvisejících strategických dokumentů.
 • MD pak bude moci vyhodnocovat míru plnění resortní politiky.
 • V případě koncernu ČD, vláda nemá vytvořen koncepční dokument, který by zprostředkoval zadání konkrétních úkolů plynoucích z resortních politik ministerstev (včetně Dopravní politiky) do podoby strategických pokynů adresovaných představenstvu ČD, a.s. prostřednictvím Řídícího výboru ČD.
 • MD se nepodílí na tvorbě jednotné politiky koncernu ČD, její obsah je plně v kompetenci představenstva ČD, a.s.
 • MD by nejdříve mělo požádat vládu o uložení úkolu Řídícímu výboru ČD změnit stanovy ČD, a.s. tak, aby umožňovaly zavést vlastnickou politiku.
 • Následně by MD mělo požádat vládu o uložení úkolu Řídícímu výboru ČD vytvořit vlastnickou politiku pro ČD, a.s. ve spolupráci s MD a dalšími resorty zastoupenými v Řídícím výboru ČD.
 • Vláda by dále měla prostřednictvím Řídícího výboru ČD uložit představenstvu ČD, a.s. povinnost zohlednit a rozpracovat tuto vlastnickou politiku v rámci jednotné politiky koncernu ČD.
 • K zajištění implementace bude dále nutné adekvátně upravit stanovy jednotlivých dceřiných společností.

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.