Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Související odkazy

Strategické dokumenty

Kontrolní akce NKÚ

  • Kontrolní závěr NKÚ č. 15/05 Majetkové účasti státu v obchodních společnostech: Podle doporučení NKÚ je nutné vytvořit vlastnickou politiku státu a konkretizovat obecné zákonem stanovené povinnosti pro oblast správy majetkových účastí, „…aby nevznikaly pochybnosti, které povinnosti musí ministerstva jednající jménem státu nezbytně plnit, v jakých oblastech mají možnost volby a v jakých mantinelech se přitom mohou pohybovat.“
    Tisková zpráva NKÚ ke kontrolnímu závěru 15/05, 14. 12. 2015: Vlastnická politika státu už roky chybí. Česká republika tak stále nemá jasno, se kterými společnostmi s majetkovým podílem státu do budoucna počítá.
  • Kontrolní závěr NKÚ č. 13/16: Majetek, s nímž má právo hospodařit státní podnik Řízení letového provozu České republiky: V případě ŘLP, s.p. potvrdila neexistenci vlastnické politiky kontrolní akce NKÚ č. 13/16, týkající se výkonu práv zakladatele ve státním podniku ŘLP, s.p. v letech 2011 a 2012. NKÚ dále zjistil, že v letech 2011 a 2012 MD jako zakladatel ŘLP, s.p. neurčil zásadní otázky koncepce rozvoje podniku.

 

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace projektu