Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

6. STAVEBNÍ POVOLENÍ

 ProblémyŘešení
  • Stavební povolení na některé objekty často chybí ještě při zahájení stavby. Důsledkem je zpožďování realizace stavby, problémy při realizaci, rostoucí náklady.
Příklad: D1 – 137: při zahájení stavby neměly všechny související stavby stavební povolení)
  • Při zahájení stavby musí být získána všechna stavební povolení včetně souvisejících staveb.
  • Podmínkou bezproblémového průběhu stavebního řízení je řádný průběh předchozích povolovacích procesů (SEA, EIA, ÚŘ) a zasmluvněné všechny potřebné pozemky.
  • Ustanovení Směrnice MD č. V-2/2012, článek 7 navrhujeme rozšířit na nutnost získat stavební povolení i na všechny s hlavní stavbou související stavby.
  • Ministerské výjimky je potřeba omezit na minimum.

 

Hlavní strana Desatera
Předchozí téma Desatera
Následující téma Desatera

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.