Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

4. GEOTECHNICKÉ PRŮZKUMY

 ProblémyŘešení
  • Neprovedené geotechnické průzkumy podloží v území plánované stavby či provedené v nedostatečné podrobnosti.
    (Příklad: D1 – 21: Neprovedené průzkumy vyústily ve spor mezi zadavatelem a zhotovitelem, který znamenal prodloužení stavby.)
  • Snaha o vypracování jednotné metodiky v podobě aktualizace Datového předpisu C4 pro zpracování a předávání dat geotechnického průzkumu, z konce roku 2014 nebyla využita.
  • Odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace za řádné provedení průzkumů musí být zakotvena ve smlouvě mezi zadavatelem a projektantem a následně vymáhána.
  • Řádná kontrola a supervize investora a jeho dozoru (TDI).
Doporučení pro interní pravidla v resortu dopravy:
  • Přesný rozsah potřebných průzkumů musí být stanoven ve směrnicích a pravidlech MD či investora (ŘSD, SŽDC). Následně musí být důsledně dodržován.
  • Aktualizace Datového předpisu C4 - pro zpracování a předávání dat geotechnického průzkumu. Doporučujeme využít aktualizaci dokončenou v září 2014, která dosud nebyla použita.
  • Důsledné dodržování TP 76 – technického předpisu upravujícího náležitosti průzkumů.

 

Hlavní strana Desatera
Předchozí téma Desatera
Následující téma Desatera

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.