Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

10. ARCHIVACE, DIGITALIZACE DAT

ProblémyŘešení
  • ŘSD v současnosti teprve zavádí funkční elektronický systém řízení projektů a ukládání dokumentů k jednotlivým stavbám, resp. projektům - od počátku jejich vzniku až po realizaci a údržbu.

  • V jednotlivých pobočkách ŘSD stále převládá problematická praxe skladování pouze papírových dokumentů k jednotlivým stavbám.

  • Starší dokumenty nejsou digitalizovány vůbec.

     

  • Je nezbytné urychleně dokončit a důsledně v praxi používat systém pro ukládání dokumentů (Centrální datový sklad - CDS) a jeho kooperaci se systémem TEMPUS pro shromažďování dat od dozorů staveb.

  • Digitalizovat je potřeba vždy celý projekt - od jeho přípravy, průzkumů a zaměření, po ukončení VZ, realizaci stavby, zahrnutí dat o provozu. Každá zakázka tak bude mít svůj „Evidenční list“ se všemi podrobnostmi. Systém musí být zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s daty. 

  • Digitalizovat je potřeba dokumentaci co nejvíce staveb s přednostním zaměřením na ty projekty dálnic, které jsou stále ve výstavbě.
  • Pravidla a systém digitalizace a správy dokumentů k jednotlivým zakázkám musí být zakotven ve vnitřní směrnici ŘSD, kterou je potřeba vytvořit.

  • Pro shromažďování dat je potřeba využívat datové předpisy ŘSD - např.: C4 pro geotechnické průzkumy a jejich archivaci, C2 pro předávání digitální projektové dokumentace.

 

Hlavní strana Desatera
Předchozí téma Desatera
Téma "Data" je také součástí Výzvy ministrovi dopravy

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.