Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Obří kartel stavebních firem potvrzen: ÚOHS udělil miliardovou pokutu

6.11.2015 / Česká justice

ÚOHS dnes rozhodl podle informací České justice o tom, že v českém stavebnictví fungovala kartelová dohoda a uložil obří, miliardovou pokutu.

Předseda ÚOHS Petr Rafaj informace České justice nepopřel, pouze odkázal na oficiální sdělení, které k tomu ještě dnes v průběhu odpoledne úřad vydá.

Úřad nakonec vydal krátké tiskové prohlášení. „V tomto rozhodnutí byla uložena souhrnná pokuta ve výši 2,036 miliardy korun. Jelikož není vyloučeno, že účastníci řízení podají proti rozhodnutí rozklad, nebude Úřad případ až do doby vydání pravomocného rozhodnutí ve věci blíže komentovat," napsal tiskový odbor na web úřadu.

Nejzávažnější zjištění ÚOHS se týkají zakázky na výstavbu úseku rychlostní silnice R 4 Mirotice-Třebkov v celkové hodnotě 1,2 mld. Kč, která byla do provozu uvedena v září 2010.

Při šetření ÚOHS, které se týkalo mj. firem Strabag, Eurovia, Swietelsky, M-Silnice a Skanska, byl zajištěn dokument, v němž je uvedeno, které z těchto firem nabídku podají a které nikoliv.

Šetření potvrdilo, že dokument vznikl ještě před podáním nabídek a společnosti, které v něm byly označeny, že nabídku podají, tak následně skutečně učinily. ÚOHS také ve svých závěrečných zjištěních upozorňuje na fakt, že některé z firem se pak účastnily zakázky jako subdodavatelé.

Jak Česká justice zjistila, vedle ÚOHS se o celou věc intenzivně zajímá také policie, která vede paralelní vyšetřování. Byla to navíc právě policie, která ÚOHS na možnost kartelu upozornila.

Vyšetřování začalo na jaře roku 2013, kdy antimonopolní úřad oznámil, že začal správní řízení pro podezření z tzv. kartelové dohody s firmami Strabag a Eurovia, které se později rozšířilo o firmy Swietelsky stavební, s.r.o., K-building CB, a.s., a SaM silnice a mosty, a.s..

Jak už dřívě Česká justice informovala, v průběhu posledního roku se pak šetření rozrostlo na více než dvacet stavebních firem a k výše jmenovaným přibyla například i významná stavební společnost Skanska.

Webový odkaz na zprávu zde.

Odkaz na související zprávu ÚOHS zde.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes vydal prvostupňové rozhodnutí v případu kartelové dohody mezi uchazeči o veřejné zakázky na stavebním trhu. V tomto rozhodnutí byla uložena souhrnná pokuta ve výši 2,036 miliardy korun. Jelikož není vyloučeno, že účastníci řízení podají proti rozhodnutí rozklad, nebude Úřad případ až do doby vydání pravomocného rozhodnutí ve věci blíže komentovat.

Tiskové oddělení ÚOHS
15/054/HS024

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace projektu