Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Ministerstvo dopravy opět nezvládlo zakázku, nápravu má ve vlastních rukou

5.11.2015 / ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též jen „Úřad") vydal v minulých dnech prvostupňové rozhodnutí, jímž zrušil nabídkové řízení Ministerstva dopravy na „Veřejné služby v přepravě cestujících v drážní dopravě na lince R16 Plzeň-Most".

Nastavení nabídkového řízení bylo diskriminační, neboť obsahovalo ustanovení, podle něhož není možno režijní jízdné promítnout do výše kompenzace.

Odkaz na celou zprávu zde.

Reakce Ministerstva dopravy ke zrušení tendru ze strany ÚOHS na provoz rychlíku mezi Plzní a Mostem.

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace projektu