Dopravní federace Naši politici Oživení Frank Bold

Analýza Personální politika státu v dopravních společnostech 2014/2015

Personální politika státu v dopravních společnostech 2014/2015
Naši politici, o.s., Dopravní federace NNO, o.s., 2015

Analýza ke stažení

Studie je zaměřena na personální politiku státu ve strategických společnostech působících v dopravě. Analýze byla podrobena aktuální personální politika vládní koalice realizovaná mezi roky 2014-2015 v deseti významných společnostech v oblasti dopravy: Český Aeroholding, a.s., České dráhy, a.s., ČD Cargo, a.s., Letiště Praha, a. s., Řízení letového provozu, s.p., Správa letiště Praha, s.p., Povodí Labe, s.p., Povodí Vltavy, s.p., Povodí Odry,s.p., Povodí Moravy, s.p.

Předmětem zkoumání byly veškeré nominace do těchto podniků, a to z hlediska způsobu a okolností nominačního procesu spojeného od roku 2014 s Vládním výborem pro personální nominace. 

Přehled témat a zjištění analýzy: 

 • 1. Personální zásahy 3 kabinetů – rozsah a rychlost
 • Sobotkova vláda: Nejvíce změn
 • Tlak Sobotkova kabinetu na personální výměny v dopravě je silný
 • Rusnokova vláda: Nejvyšší tempo změn
 •  
 • 2. Politika a dozorčí rady
 • Nečasova vláda: Nejvíce nominací spjatých s politikou
 • „Politický Aeroholding“
 • Relativní vliv výboru na pokles nominací spojených s politickými stranami
 • Rychlé obsazení Českých drah a ČD Cargo: Dominují osoby spjaté s politickými stranami
 • Nominace spojené s politickými stranami míří nejčastěji do státních povodí
 • Nejvíce „politických“ nominací mezi ministerstvy? MZe
 • Politici v povodích: Zástupci regionů nebo spíše tzv. trafiky
 • Politický vliv ve správní radě SŽDC vzrostl 
 •  
 • 3. Kritérium osobní integrity
 • Minulost kandidátů kontrolována není.
 • Politici s problematickou minulostí řídí kontrolní orgán společnosti .
 • Stál za nejkritizovanější zakázkou. Nyní hlídá hospodaření státní firmy 
 • Nominace navzdory podezření ze střetu zájmů

Podpořeno

Projekt "Monitorování a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy" je podpořen z programu Fond pro NNO. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Realizace projektu